11. Sayımızdan Makaleler

11. Sayımız

“İYİ İDARE HAKKI” BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI “AÇIK KAPI UYGULAMASI” ÜZERİNE NOTLAR / Sayfalar : 17-38 PDF Abdullah YILMAZ, Duru ŞAHYAR AKDEMİR  XI. KALKINMA PLANINDA YENİ KAMU...

İslam’ın İlk Yıllarında Liyakat İlkesi

Liyakat kavramı antik dönemlerden günümüze kadar kamu yönetiminin üzerinde  tartıştığı ender konuların başında gelmektedir. Ancak söz konusu ilke bazı toplumlarda tam manasıyla karşılık bulamamıştır....

İç ve Dış Denetimden Etik Denetime Bakış

Kamu idarelerinde etik kültürün geliştirilmesinde iç denetim ve dış denetime düşen önemli rol ve sorumluluklar vardır. İç denetim, kamu idaresi bünyesinde etik yönetim gerekliliklerine...